Määritelmät

Asiakas: kuka tahansa Ranskan siviililain 1123 ja sitä seuraavien artiklojen tarkoittama ammattimainen tai kyvykäs luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vierailee Sivustolla, jota nämä yleiset sopimusehdot koskevat.
Toiminnot ja palvelut: https://www.emdr-store.fi/ asettaa verkkokauppansa Asiakkaiden saataville
Sisältö: Kaikki elementit, joista Sivustolla olevat tiedot koostuvat, erityisesti teksti - kuvat - videot.
Asiakastiedot: Jäljempänä "Tiedot", jotka vastaavat kaikkia henkilötietoja, joita https://www.emdr-store.fi/ todennäköisesti pitää hallussaan tilisi hallinnointia, asiakassuhteiden hoitoa sekä analyysi- ja tilastointitarkoituksia varten.
Käyttäjä: Kirjautuva Internet-käyttäjä, joka käyttää edellä mainittua sivustoa.
Henkilötiedot: "Tiedot, jotka mahdollistavat missä tahansa muodossa, suoraan tai muulla tavoin, niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joita ne koskevat" (6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 4 §).
Käsitteillä "henkilötiedot", "rekisteröity", "alihankkijana toimiva henkilö" ja "arkaluonteiset tiedot" on yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR: nro 2016-679)
määritellyt merkitykset.

1. Verkkosivuston esittely.

Digitaalitalouden luottamuksesta 21. kesäkuuta 2004 annetun Ranskan lain nro 2004-575 6 artiklan mukaisesti https://www.emdr-store.fi/ käyttäjät saavat tietää sen luomiseen ja valvontaan osallistuvien eri osapuolten henkilöllisyyden:
Sivuston osoite: EMDR-Store.fi - 15T impasse de Vizille 38000 GRENOBLE - FRANCE
Host: O2Switch - Chemin des Pardiaux 63000 CLERMONT-FERRAND2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset käyttöehdot

Sivusto muodostaa immateriaalioikeuslain ja sovellettavien kansainvälisten säännösten suojaaman henkisen teoksen. Asiakas ei saa millään tavoin uudelleenkäyttää, siirtää tai hyödyntää omaan lukuunsa kaikkia tai osaa Sivuston elementeistä tai teoksista. Sivuston https://www.emdr-store.fi/ käyttäminen edellyttää jäljempänä kuvattujen yleisten käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, ja https://www.emdr-store.fi/ sivuston käyttäjiä kehotetaan siksi tutustumaan niihin säännöllisesti. Tämä verkkosivusto on normaalisti käyttäjien käytettävissä kaikkina aikoina. https://www.emdr-store.fi/ voi kuitenkin päättää keskeyttää sivuston käytön teknisen huollon vuoksi, jolloin se pyrkii ilmoittamaan käyttäjille etukäteen päivämäärät ja kellonajat. https://www.emdr-store.fi/ verkkosivustoa päivittää säännöllisesti https://www.emdr-store.fi/ johtaja. Samoin oikeudellisia ilmoituksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne sitovat kuitenkin käyttäjää, jota kehotetaan tutustumaan niihin mahdollisimman usein tutustuakseen niihin.

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

https://www.emdr-store.fi/ verkkosivuston tarkoituksena on antaa tietoa yrityksen kaikesta toiminnasta. https://www.emdr-store.fi/ pyrkii tarjoamaan https://www.emdr-store.fi/ verkkosivuilla mahdollisimman tarkat tiedot. Sitä ei kuitenkaan voida pitää vastuussa mahdollisista puutteista, epätarkkuuksista tai päivityksessä ilmenevistä puutteista, olivatpa ne sitten sen tai sen tietoja toimittavien kolmansien osapuolten vika. Kaikki https://www.emdr-store.fi/ -sivustolla annetut tiedot on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat muuttua. Lisäksi https://www.emdr-store.fi/ -sivustolla annetut tiedot eivät ole tyhjentäviä. Niihin voi tulla muutoksia sen jälkeen, kun ne on laitettu verkkoon.

4. Teknisiä tietoja koskevat sopimusrajoitukset

Sivustolla käytetään JavaScript-tekniikkaa. Sivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa uudella laitteistolla, jossa ei ole viruksia ja jossa on viimeisimmän sukupolven päivitetty selain Sivustoa https://www.emdr-store.fi/ isännöi palveluntarjoaja Euroopan unionin alueella yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR: n:o 2016-679) säännösten mukaisesti Tavoitteena on tarjota palvelua, joka takaa parhaan mahdollisen saavutettavuuden. Isäntä varmistaa palvelunsa jatkuvuuden 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Se pidättää kuitenkin oikeuden keskeyttää isännöintipalvelun mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, erityisesti huoltotarkoituksiin, infrastruktuuriensa parantamiseksi, infrastruktuurin vikaantuessa tai jos palvelut synnyttävät epätavalliseksi katsottua liikennettä. https://www.emdr-store.fi/ ja isäntää ei voida pitää vastuullisena, jos Internet-verkon, puhelinlinjojen tai tietokone- ja puhelinlaitteiden toimintahäiriöt liittyvät erityisesti verkon ruuhkautumiseen, joka estää pääsyn palvelimelle.

5. Immateriaalioikeudet ja väärennökset

https://www.emdr-store.fi/ omistaa immateriaalioikeudet ja pitää hallussaan käyttöoikeudet kaikkiin verkkosivustolla saatavilla oleviin elementteihin, kuten teksteihin, kuviin, grafiikkaan, logoihin, videoihin, kuvakkeisiin ja ääniin. Sivuston kaikkien tai joidenkin osien jäljentäminen, esittäminen, muuttaminen, julkaiseminen tai mukauttaminen on kielletty riippumatta käytetyistä keinoista tai menetelmistä, ellei siihen ole saatu etukäteen kirjallista lupaa : https://www.emdr-store.fi/. Sivuston tai sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan loukkaukseksi, ja siitä nostetaan syyte Ranskan immateriaalioikeuslain L.335-2 ja sitä seuraavien artiklojen säännösten mukaisesti.

6. Vastuun rajoitukset

https://www.emdr-store.fi/ toimii sivuston julkaisijana. https://www.emdr-store.fi/ vastaa julkaisemansa sisällön laadusta ja totuudenmukaisuudesta. https://www.emdr-store.fi/ ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita käyttäjän laitteille aiheutuu https://www.emdr-store.fi/ verkkosivuston käytön yhteydessä ja jotka johtuvat joko sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä kohdassa 4 mainittuja vaatimuksia, tai vikojen tai yhteensopimattomuuden esiintymisestä. https://www.emdr-store.fi/ ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten liiketoiminnan tai mahdollisuuksien menetyksestä), jotka johtuvat https://www.emdr-store.fi/ verkkosivuston käytöstä. Vuorovaikutteiset alueet (mahdollisuus esittää kysymyksiä yhteystietoalueella) ovat käyttäjien käytettävissä. https://www.emdr-store.fi/ pidättää itsellään oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaikki tällä alueella julkaistut sisällöt, jotka ovat ristiriidassa Ranskassa sovellettavan lainsäädännön ja erityisesti tietosuojaa koskevien säännösten kanssa. Tarvittaessa https://www.emdr-store.fi/ pidättää myös oikeuden kyseenalaistaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudellisen vastuun, erityisesti jos viesti on luonteeltaan rasistinen, loukkaava, herjaava tai pornografinen, käytetystä välineestä (teksti, valokuva ...) riippumatta.

7. Henkilötietojen hallinta

Asiakas on tietoinen markkinointiviestintää koskevista säädöksistä, 21. kesäkuuta 2014 annetusta laista luottamuksesta digitaaliseen talouteen, 06. elokuuta 2004 annetusta tietosuojalain sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Henkilötietojen keräämisestä vastaavat henkilöt

Käyttäjän henkilökohtaisen tilin luomisen ja Sivuston selaamisen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen osalta henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö on: EMDR-Store.fi. https://www.emdr-store.fi/ edustaa ., sen laillinen edustaja Keräämiensä tietojen käsittelystä vastaavana tahona https://www.emdr-store.fi/ sitoutuu noudattamaan voimassa olevan lainsäädännön puitteita. Asiakkaan vastuulla on erityisesti määritellä tietojenkäsittelynsä tarkoitukset, antaa potentiaalisille ja asiakkaille heidän suostumustensa keräämisestä alkaen täydelliset tiedot heidän henkilötietojensa käsittelystä ja ylläpitää todellisuutta vastaavaa käsittelyrekisteriä. Aina kun https://www.emdr-store.fi/ käsittelee henkilötietoja, https://www.emdr-store.fi/ ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot ovat täsmällisiä ja olennaisia niiden tarkoitusten kannalta, joita varten https://www.emdr-store.fi/ niitä käsittelee.

7.2 Kerättyjen tietojen tarkoitus

https://www.emdr-store.fi/ todennäköisesti käsittelee kaikkia tietoja tai osaa niistä:
 • Sivuston selaamisen ja käyttäjän tilaamien palvelujen ja palveluiden hallinnan ja jäljitettävyyden mahdollistamiseksi: yhteys- ja sivuston käyttötiedot, laskutus, tilaushistoria jne. .
 • tietokonepetosten (roskapostitus, hakkerointi...) estämiseksi ja torjumiseksi: selaamiseen käytetty tietokonelaite, IP-osoite, salasana (hashed) .
 • Sivuston selailun parantamiseksi: yhteys- ja käyttötiedot .
 • valinnaisten tyytyväisyyskyselyjen suorittamiseksi https://www.emdr-store.fi/: sähköpostiosoite .
 • viestintäkampanjoiden toteuttamiseksi (tekstiviestit, sähköposti): puhelinnumero, sähköpostiosoite
https://www.emdr-store.fi/ ei markkinoi henkilötietojasi, joten niitä käytetään vain välttämättömyyden vuoksi tai tilasto- ja analyysitarkoituksiin.

7.3 Oikeus saada tietoja, oikaista niitä ja vastustaa niitä

. Voimassa olevien eurooppalaisten säännösten mukaisesti https://www.emdr-store.fi/ käyttäjillä on seuraavat oikeudet:
 • oikeus saada pääsy tietoihin (RGPD 15 artikla) ja oikeus oikaista (RGPD 16 artikla), päivittää, täydentää ja täydentää Käyttäjien tietoja oikeus estää tai poistaa Käyttäjien henkilötiedot (RGPD 17 artikla), kun ne ovat epätarkkoja, epätäydellisiä, moniselitteisiä, vanhentuneita tai niiden kerääminen, käyttö, välittäminen tai tallentaminen on kielletty .
 • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa (yleinen tietosuoja-asetus 13-2c artikla) .
 • oikeus rajoittaa Käyttäjien tietojen käsittelyä (RGPD 18 artikla)
 • oikeus vastustaa käyttäjien tietojen käsittelyä (RGPD 21 artikla) .
 • Oikeus siirtää Käyttäjien toimittamat tiedot, jos näitä tietoja käsitellään automaattisesti Käyttäjien suostumuksen tai sopimuksen perusteella (RGPD:n 20 artikla) .
 • Oikeus määritellä käyttäjien tietojen kohtalo heidän kuolemansa jälkeen ja oikeus valita, kenelle https://www.emdr-store.fi/ heidän tietonsa luovutetaan (tai ei luovuteta) käyttäjän aiemmin nimeämälle kolmannelle osapuolelle .
Heti kun https://www.emdr-store.fi/ saa tietää Käyttäjän kuolemasta ja ilman Käyttäjän antamia ohjeita, https://www.emdr-store.fi/ sitoutuu tuhoamaan Käyttäjän tiedot, ellei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä todisteellisista syistä tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Jos Käyttäjä haluaa tietää, miten https://www.emdr-store.fi/ käyttää hänen henkilötietojaan, pyytää niiden oikaisemista tai vastustaa niiden käsittelyä, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä https://www.emdr-store.fi/ kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: EMDR-Store.fi - 15T impasse de Vizille 38000 GRENOBLE Tällöin Käyttäjän on ilmoitettava henkilötiedot, jotka hän haluaa https://www.emdr-store.fi/ korjata, päivittää tai poistaa, ja yksilöitävä itsensä tarkasti kopiolla henkilöllisyystodistuksesta (henkilökortti tai passi). Henkilötietojen poistopyyntöihin sovelletaan https://www.emdr-store.fi/ lain asettamia velvoitteita, jotka koskevat erityisesti asiakirjojen säilyttämistä tai arkistointia. Lopuksi https://www.emdr-store.fi/ käyttäjät voivat tehdä valituksen valvontaviranomaisille ja erityisesti CNIL:lle (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Henkilötietojen salassapito

https://www.emdr-store.fi/ pidättäytyy käsittelemästä, isännöimästä tai siirtämästä asiakkaistaan kerättyjä tietoja Euroopan unionin ulkopuoliseen tai Euroopan komission "epäsopivaksi" tunnustamaan maahan ilmoittamatta siitä ensin asiakkaalle. Kaiken tämän vuoksi https://www.emdr-store.fi/ voi vapaasti valita tekniset ja kaupalliset alihankkijansa edellyttäen, että ne tarjoavat riittävät takeet yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR: nro 2016-679) vaatimusten noudattamisesta. https://www.emdr-store.fi/ sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet tietojen turvallisuuden säilyttämiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä ei luovuteta luvattomille henkilöille. Jos https://www.emdr-store.fi/ saa kuitenkin tietoonsa tapahtuman, joka vaikuttaa asiakkaan tietojen eheyteen tai luottamuksellisuuteen, https://www.emdr-store.fi/:n on ilmoitettava siitä asiakkaalle mahdollisimman pian ja ilmoitettava asiakkaalle toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi https://www.emdr-store.fi/ ei kerää "arkaluonteisia tietoja". Käyttäjän henkilötietoja voivat käsitellä https://www.emdr-store.fi/ tytäryhtiöt ja alihankkijat (palveluntarjoajat) yksinomaan tämän politiikan tarkoitusten saavuttamiseksi. Pääasialliset henkilöt, joilla on todennäköisesti pääsy https://www.emdr-store.fi/ Käyttäjien tietoihin, ovat toimivaltuuksiensa rajoissa ja edellä kuvattuja tarkoituksia varten pääasiassa asiakaspalvelijamme.

8. Tapahtumista ilmoittaminen

Ponnisteluistamme huolimatta mikään internetin kautta tapahtuva tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmenetelmä ei ole täysin turvallinen. Tämän vuoksi emme voi taata ehdotonta turvallisuutta. Jos saamme tietää tietoturvaloukkauksesta, ilmoitamme siitä asianomaisille käyttäjille, jotta nämä voivat ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Ilmoitusmenettelyissämme otetaan huomioon oikeudelliset velvollisuutemme sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Olemme sitoutuneet pitämään asiakkaamme täysin ajan tasalla kaikista heidän tilinsä turvallisuuteen liittyvistä asioista ja antamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat täyttää lakisääteiset ilmoitusvelvollisuutensa. Sivuston https://www.emdr-store.fi/ käyttäjän henkilötietoja ei julkaista käyttäjän tietämättä, vaihdeta, siirretä, luovuteta tai myydä millään välineellä kolmansille osapuolille. Ainoastaan https://www.emdr-store.fi/-sivuston ja sen oikeuksien takaisinostamista koskeva oletus mahdollistaisi mainittujen tietojen siirtämisen mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan sitoo sama tietojen säilyttämistä ja muuttamista koskeva velvoite sivuston https://www.emdr-store.fi/ käyttäjän osalta.

Turvallisuus

Henkilötietojen ja henkilökohtaisten terveystietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi https://www.emdr-store.fi/ käyttää verkkoja, jotka on suojattu vakiolaitteilla, kuten palomuureilla, pseudonymisoinnilla, salauksella ja salasanoilla. Henkilötietoja käsitellessään https://www.emdr-store.fi/ ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin suojatakseen ne katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.

9. Hyperlinkit "evästeet" ja internet-tunnisteet ("tagit")

Sivusto https://www.emdr-store.fi/ sisältää useita hypertekstilinkkejä muille sivustoille, jotka on perustettu https://www.emdr-store.fi/ luvalla. https://www.emdr-store.fi/ ei kuitenkaan pysty tarkastamaan tällä tavoin vierailtujen sivustojen sisältöä, eikä se näin ollen ota mitään vastuuta tästä. Ellet päätä poistaa evästeitä käytöstä, hyväksyt, että sivusto voi käyttää niitä. Voit poistaa nämä evästeet käytöstä milloin tahansa ja maksutta käyttämällä sinulle tarjottuja ja jäljempänä mainittuja poistamisvaihtoehtoja, ottaen huomioon, että tämä saattaa heikentää tai estää sivuston tarjoamien palveluiden tai niiden osien käytön. <9.1 "EVÄSTEET" "Eväste" on pieni tiedosto, joka lähetetään käyttäjän selaimelle ja tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen (esim. tietokoneeseen tai älypuhelimeen) (jäljempänä "evästeet"). Tämä tiedosto sisältää tietoja, kuten Käyttäjän verkkotunnuksen, Käyttäjän Internet-palveluntarjoajan, Käyttäjän käyttöjärjestelmän sekä käyttöpäivän ja -ajan. Evästeet eivät ole millään tavoin omiaan vahingoittamaan käyttäjän päätelaitetta. https://www.emdr-store.fi/ todennäköisesti käsittelee käyttäjän tietoja, jotka koskevat hänen vierailuaan sivustolla, kuten sivuja, joita on käyty läpi, ja tehtyjä hakuja. Näiden tietojen avulla https://www.emdr-store.fi/ voi parantaa Sivuston sisältöä ja Käyttäjän selauskokemusta. Koska evästeet helpottavat selaamista ja/tai Sivuston tarjoamien palveluiden tarjoamista, Käyttäjä voi määrittää selaimensa niin, että hän voi päättää, hyväksyykö hän evästeet, jotta evästeet tallennetaan päätelaitteeseen tai päinvastoin hylätään, joko järjestelmällisesti tai lähettäjästä riippuen. Käyttäjä voi myös määrittää selainohjelmistonsa niin, että hänelle tarjotaan mahdollisuus hyväksyä tai hylätä evästeet aika ajoin ennen kuin eväste todennäköisesti tallennetaan hänen päätelaitteeseensa. https://www.emdr-store.fi/ ilmoittaa käyttäjälle, että tässä tapauksessa on mahdollista, että kaikki selainohjelmiston toiminnot eivät ole käytettävissä. Jos Käyttäjä kieltää evästeiden tallentamisen päätelaitteeseensa tai selaimeensa tai jos Käyttäjä poistaa evästeet, Käyttäjälle ilmoitetaan, että hänen selaamisensa ja käyttökokemuksensa Sivustolla voi olla rajoitettua. Näin voi käydä myös silloin, kun https://www.emdr-store.fi/ tai jokin sen palveluntarjoajista ei pysty teknisen yhteensopivuuden vuoksi tunnistamaan päätelaitteen käyttämää selaintyyppiä, kieli- ja näyttöasetuksia tai maata, josta päätelaite näyttää olevan yhteydessä Internetiin. Tarvittaessa https://www.emdr-store.fi/ kieltäytyy kaikesta vastuusta seurauksista, jotka liittyvät Sivuston ja https://www.emdr-store.fi/ tarjoamien palveluiden heikentyneeseen toimintaan ja jotka johtuvat (i) siitä, että Käyttäjä kieltäytyy evästeiden käytöstä (ii) siitä, että https://www.emdr-store.fi/:n ei ole mahdollista tallentaa tai käyttää niiden toimintaan tarvittavia evästeitä Käyttäjän valinnan vuoksi. Evästeiden ja käyttäjän valintojen hallintaa varten kunkin selaimen asetukset ovat erilaiset. Tämä on kuvattu selaimen ohjevalikossa, jossa kerrotaan, miten Käyttäjä voi muuttaa evästeitä koskevia toiveitaan. Käyttäjä voi milloin tahansa ilmaista ja muuttaa evästeitä koskevia toiveitaan. https://www.emdr-store.fi/ voi käyttää myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluja auttaakseen sitä keräämään ja käsittelemään tässä kohdassa kuvattuja tietoja. Lopuksi, klikkaamalla Twitterin, Facebookin, Linkedinin ja Google Plussan sosiaalisille verkostoille omistettuja kuvakkeita, jotka näkyvät https://www.emdr-store.fi/ verkkosivustolla tai sen mobiilisovelluksessa, ja jos Käyttäjä on hyväksynyt evästeiden tallentamisen jatkamalla https://www.emdr-store.fi/ verkkosivuston tai mobiilisovelluksen selaamista, Twitter, Facebook, Linkedin ja Google Plus voivat tallettaa evästeet päätelaitteisiin (tietokone, tabletti, matkapuhelin). Tämäntyyppisiä evästeitä talletetaan päätelaitteillesi vain, jos hyväksyt ne jatkamalla selaamista https://www.emdr-store.fi/ verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tämäntyyppisten evästeiden tallettamiseen https://www.emdr-store.fi/.

Pykälä 9.2. INTERNET-TAGIT

. https://www.emdr-store.fi/ saattaa toisinaan käyttää Internet-tageja (tunnetaan myös nimellä "tagit" tai toimintatagit, yhden pikselin GIF-tagit, selkeät GIF-tagit, näkymättömät GIF-tagit ja yksi yhteen GIF-tagit) ja käyttää niitä erikoistuneen web-analytiikkakumppanin välityksellä, joka saattaa sijaita (ja näin ollen tallentaa asiaan liittyviä tietoja, mukaan lukien Käyttäjän IP-osoite) vieraassa maassa. Näitä majakoita sijoitetaan sekä verkkomainoksiin, joiden avulla Internetin käyttäjät pääsevät sivustolle, että sivuston eri sivuille. Tämän tekniikan avulla https://www.emdr-store.fi/ voi arvioida kävijöiden reaktioita Sivustoon ja sen toimintojen tehokkuutta (esimerkiksi sivun avauskertojen ja katsottujen tietojen määrää) sekä sitä, miten Käyttäjä käyttää tätä Sivustoa. Ulkopuolinen palveluntarjoaja voi kerätä tietoja Sivuston ja muiden verkkosivustojen kävijöistä näiden tunnisteiden avulla, laatia raportteja Sivuston toiminnasta https://www.emdr-store.fi/ ja tarjota muita Sivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja.

10. Sovellettava laki ja toimivallan määrittely.

Kaikkiin https://www.emdr-store.fi/ sivuston käyttöön liittyviin riitoihin sovelletaan Ranskan lakia. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa laki ei sitä salli, yksinomainen toimivalta annetaan toimivaltaisille tuomioistuimille.